Επικοινωνία

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 16:00.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ.Γεώργιος Γιτσούδης, στα τηλ. 210.3626236 & 210.3382245, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gige@acci.gr