Πληροφορίες - Διευκρινήσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ανάρτησης των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Τμήμα Προγραμμάτων & Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα 10671 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 16:00.

Αρμόδιος υπάλληλος: κ.Γεώργιος Γιτσούδης, στα τηλ. 210.3626236 & 210.3382245, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gige@acci.gr


Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται και μέσω του διαδικτύου στην παρούσα ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ (https://training.acci.gr)