Ανακοινώσεις

 01 Mar 2022 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΚΤΗΣ (6ΗΣ) ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 09 Dec 2021 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗΣ (5ΗΣ) ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 03 Dec 2021 Παράταση Υλοποίησης της Πράξης έως 31/05/2022
 16 Nov 2021 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (2ΗΣ) ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 16 Nov 2021 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ (3ΗΣ) ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 16 Nov 2021 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (4ΗΣ) ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 14 Sep 2021 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 29 Jun 2021 Απόφαση απένταξης των ωφελουμένων που έχουν ήδη συμμετάσχει σε ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης του α΄κύκλου και περιλαμβάνονται ως επιλεγέντες στον Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης
 10 May 2021 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων Β΄κύκλου επιλογής
 26 Apr 2021 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων B΄κύκλου επιλογής
 19 Mar 2021 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης (β΄κύκλος)
 19 Oct 2020 Διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ αναδόχου παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ενταγμένων στη Πράξη
 28 Sep 2020 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων Α΄κύκλου επιλογής
 14 Sep 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων Α΄κύκλου επιλογής
 16 Jul 2020 Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί.
 01 Jun 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη